Bán máy nén khí cũ giá rẻ hàng bãi

Máy nén khí c? hay còn g?i là máy nén khí c? ?ã qua s? d?ng, dân chuyên g?i là máy nén khí bãi ho?c máy nén khí second hand và m?t tên n?a nghe c?ng ?áng s? là máy nén khí ngh?a ??a  thông th??ng có ngu?n g?c nh?p v? t? các n??c nh? Nh?t B?n ho?c Châu Âu.

T?i sao nên ch?n máy nén khí c? giá r??

May bom hoi cu gia re o dau

Các dòng máy nén khí piston hay máy nén khí mini m?i xu?t x? Trung Qu?c có giá thành r?t r? nh?ng ch?t l??ng không ???c t?t, sau 1-2 n?m s? d?ng, l?u l??ng khí gi?m ?áng k?, máy ?n, các linh ph? ki?n theo máy "m?ng manh d? gãy".

Máy nén khí ?ã qua s? d?ng ???c ?a chu?ng, do ch?t l??ng máy t?t, khí kh?e, v?n hành êm ái, mà giá c? r? h?n nhi?u so v?i máy nén khí mini xu?t x? ?ài Loan, hay Hàn Qu?c.

Các hãng máy nén khí c? Nh?t bãi ph? bi?n: Hitachi Bebicon, Fuji, Iwata, Toshiba...???c th? tr??ng r?t ?a chu?ng.

Nên mua máy b?m h?i c? ?ã qua s? d?ng ? ?âu

Hi?n t?i, nhi?u công ty chuyên mua bán và thanh lý máy nén khí c? hàng Nh?t bãi ? Hà N?i, HCM, ?à N?ng… v?i nhi?u n?m kinh nghi?m trong ngh?, có nhà x??ng v?i s? l??ng máy nén khí mini c? phong phú ?? khách hàng th? máy và l?a ch?n máy.

S? d?ng máy nén khí ?ã qua s? d?ng nh? th? nào hi?u qu?

Máy nén khí ?ã qua s? d?ng là nh?ng máy nén khí ?ã ???c s? d?ng th?i gian r?t dài ? bên n??c ngoài (10 - 15 n?m) vì v?y hi?u su?t máy ?ã gi?m t??ng ??i.

M?t khác, khi chuy?n v? Vi?t Nam thì nh?ng dòng máy b?m h?i r?a xe này l?i có s? khác bi?t v? t?n s? dòng ?i?n, ?i?n áp lên s? d?ng hi?u su?t gi?m t??ng ??i cao.

H?n th? n?a, nh?ng máy nén khí ?ã qua s? d?ng chuy?n v? Vi?t Nam th??ng là nh?ng dòng máy ??i r?t sâu ( có nhi?u máy nén khí c? s?n xu?t t? nh?ng th?p niên 80-90), công ngh? l?c h?u, l?i th?i  c?ng là m?t nguyên nhân d?n ??n s? b?t ti?n trong s? d?ng và t?n ?i?n.

Do ?ó khách hàng ph?i bi?t cách l?a ch?n mua máy nén khí c? và s? d?ng sao cho ti?t ki?m ?i?n nh?t.

Vì v?y ?? có ???c giá máy nén khí c? t?t nh?t, hi?u qu? và lo?i b? nh?ng nguy c? ti?m ?n c?a máy c? quý khách hãy l?u ý nh?ng ?i?u mà chúng tôi chia s? trên ?ây.

N?u có nhu c?u mua mua máy nén khí r?a xe ô tô m?i, th??ng hi?u Gezmany, Kokoro b?o hành 12 tháng, khách hàng vui lòng liên h? TAHICO qua s?: 0987 694 999!

Add a comment